Upravljanje stresnim situacijama

group-negotiations

Upravljanje i vođenje odgojno-obrazovne ustanove, no i manjih grupa (vijeća, grupa kolega, pa i samog razrednog odjeljenja) za sobom nosi značajnu razinu stresa. Dio je povezan s opterećenosti brojnim zadacima, velikom odgovornosti i iskrsnulim objektivnim problematičnim situacijama i preprekama koje zahtijevaju brzo reagiranje i snalaženje. Značajan dio stresnih situacija povezan je s nesporazumima, konfliktnim i narušenim odnosima uslijed loše komunikacije, razlikama u pogledu na situaciju i načine njena rješavanja, razlike u očekivanjima, nejasnoćama u područjima odgovornosti, nedjelotvornim pokušajima rješavanja postojećih problema…

Velik broj svakodnevnih školskih situacija, ukoliko se na njih adekvatno ne odgovori, može prerasti u ozbiljniju, problematičniju situaciju.  Svaki od sudionika u odgojno-obrazovnom procesu i radu može na različite načine shvaćati situacije, zadatke, vlastito područje odgovornosti i autonomije, te na različite načine reagirati prilikom pojave problema i pokušaja njihova rješavanja. Stresne situacije nose tenziju, i mogu se odraziti negativno na odnose i kvalitetu rada. Odgovornost voditelja je da kroz smireno reagiranje i nošenje na konstruktivan način doprinose izgradnji pozitivnih odnosa unutar kolektiva, te ostvarivanju zadanih odgojno-obrazovnih ciljeva.

Edukacija “Upravljanje stresnim situacijama” namijenjena je ravnateljima, voditeljima ŽSV, stručnim suradnicima i razrednicima, tj svim osobama koje u svom radu nose odgovornost vođenja i upravljanja većim ili manjim grupama kolega ili učenika.

Uključite se i kroz 2 cjelodnevna seminara usvojite i uvježbajte vještine upravljanja stresnim situacijama potrebne za suradničko i djelotvorno rješavanje problema i gradnju kvalitetnog ozračja i odnosa u grupi. U grupi sustručnjaka razmijenite iskustva, usvojite praktična psihološka znanja i vještine i osnažite sebe za uspješniji i ugodniji rad. Obogatite svoje znanje recentnim psihološkim spoznajama o stresu i suočavanju, jasnijem komuniciranju, reagiranju prilikom razgovora s uznemirenom, ljutom ili “zahtjevnom” osobom, te ovladavanje osobnim emocijama i stresom. Naglasak je na razvoju praktičnih vještina, njihovoj primjeni i uvježbavanju kroz interaktivan i iskustveni rad, razmjenu iskustava. 

 Teme seminara:

- prepoznavanje i adekvatno reagiranje na stresne situacije (načini komuniciranja koji doprinose smirivanju ili eskaliranju situacije, aktivno slušanje različitih perspektiva, upravljanje komunikacijom i postavljanje granica)

- vještine zajedničkog definiranja problemske situacije i zadržavanja fokusa na rješavanju teškoća i zajendičkom konstruktivnom cilju (na problemu, ne na osobama)

- vještine ovladavanja vlastitim stresom i zadržavanje mira potrebno za uspješno prevladavanje stresne situacije

- vještine potrebne za prevenciju problema (jasnije komuniciranje očekivanja, odgovornosti; otvoreni i konstruktivni razgovori o postojećim problemima, postavljanje granica)

Seminari se održavaju  petkom, od 9-16:30h, u prostoru Savjetovališta Taura, Heinzelova 4, Zagreb, u slijedećim terminima:

1.seminar: 13. studenog 2015.g.

2. seminar:  11. prosinca 2015.g.

Voditeljica je specijalizantica kliničke psihologije, s bogatim iskustvom u savjetodavnom i psihoterapijskom radu, te vođenju edukacija za sustručnjake s područja savjetovanja, komunikacije i upravljanja emocijama i stresom.

Rad se odvija u malim grupama (max 12 osoba) i broj sudionika je ograničen.

Za sve upite i informacije obratite se na jorehovec@gmail.com

u Zagrebu, 2.9.2015