Trening savjetodavnih vještina

savjetovanje

Poštovane/i, 

Pozivamo Vas na uključivanje u edukaciju Trening savjetodavnih vještina. Edukacija je namijenjena stručnjacima različitih profila (pedagozi, psiholozi, soc.radnici, defektolozi, liječnici, učitelji…) koji u svom radu provode individualno savjetovanje djece, mladih i roditelja. Svrha je razvijanje kompetencija za savjetodavni rad.

Program edukacije realizirat će se kroz 5 cjelodnevnih seminara (9-16.30h) u kojima će se obuhvatiti slijedeće teme:

-                tehnike slušanja

-                struktura i tijek razgovora

-                pojašnjavanje teškoća, postavljanje ciljeva i planiranje intervencija

-                specifične tehnike savjetovanja

-                razvojne značajke mladih i rano uočavanje znakova rizika i teškoća

-                rad s posebnim problemima (problemi samopoštovanja, potištenost, ljutnja…)

-                kako se zaštititi od profesionalnog stresa i izgaranja

Seminar obuhvaća ciljane edukativne sadržaje, no naglasak je na praktičnom radu tijekom kojeg polaznici uvježbavaju stečena znanja i vještine u konkretnim vježbama. Rad je interaktivan – kroz igranje uloga, diskusiju, vježbu i superviziranu aktivnost. Polaznici nakon svakog susreta dobivaju edukativne sažetke, te materijale korisne za individualni i grupni rad.

Seminari će se susreti realizirati od od ožujka 2024.g. – srpnja 2024.g. , u Savjetovalištu Taura, Ulica kralja Zvonimira 2, Zagreb. Planira se održavanje 2 paralelne grupe. 

GRUPA A (seminari petkom)   GRUPA B (seminari subotom)
I. seminar 15. ožujka 2024.   16. ožujka 2024.
II. seminar 12. travnja 2024.   13. travnja 2024.
III. seminar 10. svibnja 2024.   11. svibnja 2024.
IV. seminar 07. lipnja 2024.   08. lipnja 2024.
V. seminar 05. srpnja 2024.   06. srpnja 2024.

Rad se odvija u manjim grupama i broj polaznika je ograničen.

Stoga je važno da nam čim prije, a najkasnije do 07. ožujka 2024.g. prijavite svoje sudjelovanje poslavši popunjenu PRIJAVNICU na e-mail: jorehovec@gmail.com

U Prijavnici naznačite za koju se grupu prijavljujete, te navedite mogućnost
uključivanja i u paralelne grupe (po potrebi).

Kotizacija za cjelokupnu edukaciju iznosi 400 eura i moguće je platiti u 2 rate. (Kotizacija se uplaćuje po informaciji voditeljice edukacije da ste primljeni u edukaciju.) 

Edukacija se po, individualnoj prijavi, boduje od strane Hrvatske psihološke komore (do
sada 30 bodova).
(Edukacija će biti održana on-line po potrebi, u skladu s epidemiološkim mjerama.) 

DOSADAŠNJA ISKUSTVA

Proteklih 15 godina edukaciju je pohađalo gotovo 500 stručnih suradnika, nastavnika i
odgajatelja srednjih škola i učeničkih domova cijele Hrvatske (Split, Dubrovnik, Rijeka,
Lovran, Osijek, Varaždin, Sisak, Karlovac…), te stručnjaka iz socijalne skrbi, obiteljskih
centara i savjetovališta. Program je ocijenjen kao odličan, te izuzetno praktičan i koristan za
neposredni svakodnevni rad.

VODITELJICA EDUKACIJE je Jadranka Orehovec, specijalistica kliničke psihologije; educirana u Kognitivno – bihevioralnoj terapiji, Shema terapiji i Realitetnoj terapiji. 

Za sve informacije možete poslati upit voditeljici na jorehovec@gmail.com , ili na
mobitel: 098/ 180 97 23.

Srdačan pozdrav,

U Zagrebu, 17. siječnja 2024.g.

Jadranka Orehovec, univ.spec., kliničke psihologije