O nama

savjetovaliste taura

Savjetovalište Taura nudi vam psihološko savjetovanje i psihoterapiju za različite psihološke teškoće, te edukacije s područja savjetovanja, osobnog i organizacijskog razvoja.

Cilj je pružanje podrške pojedincima i organizacijama u postizanju željenih ciljeva i promjena.

Pružamo slijedeće usluge:

  • psihološke tretmane za različite psihološke teškoće (anksioznost, napade panike, socijalnu i druge fobije, opsesivno-kompulzivne smetnje, kronične napetosti i brige, depresivnost, probleme s kontrolom ljutnje, smetnje koncentracije…)
  • psihološka savjetovanja za probleme svakodnevnog življenja (samopouzdanje, narušeni odnosi i komunikacija, nošenje sa stresom, …)
  • psihoedukativne i iskustvene seminare, predavanja i radionice s temama s područja osobnog razvoja, suočavanja sa stresom, unapređivanja komunikacije, jačanja samopoštovanja

jadranka orehovecJadranka Orehovec je specijalistica kliničke psihologije i supervizant kognitivno-bihevioralne terapije s bogatim iskustvom u psihoterapijskom, savjetodavnom i edukativnom radu s pojedincima i grupama. Educira se u Shema terapiji, te je završila i dvogodišnju edukaciju iz Realitetne terapije, te niz stručnih tečajeva i usavršavanja (NLP, NFB, Mindfulness meditacija , Metacognitive Therapy, primjena psihodijagnostičkih instrumenata i tehnika…).

Tijekom 15ak godišnjeg profesionalnog djelovanja na području savjetodavne i kliničke psihologije stekla je bogata iskustva u provedbi kliničke procjene, dizajniranja i primjeni preventivnih i terapijskih intervencija za pojedince i grupe. Kreatorica je i provoditeljica velikog broja edukacija za sustručnjake (Trening savjetodavnog razgovora, Depresivnost mladih, Edukacija volontera za telefonsko savjetovanje). Sudjelovala u provedbi brojnih preventivnih i edukativnih programa, uz vanjsku suradnju s renomiranim institucijama (Agencija za odgoj i obrazovanje, Filozofski fakultet Zagreb).  Paralelno je sudjelovala u osmišljavanju i provedbi treninga i edukacija s područja osobnog razvoja i organizacijske psihologije.

Bila je predsjednica udruge psihologa Psihološki centar TESA, te osmislila i sudjelovala u nizu edukativnih i savjetodavnih programa, predavanja, okruglih stolova i javnih akcija promoviranja mentalnog zdravlja. Piše tekstove s područja psihologije, gostuje u TV i radio emisijama, piše kolumne i članke za dnevne novine i web portale. Članica je Hrvatske psihološke komore i više stručnih udruženja.