Depresivnost mladih

sad-youth

SEMINAR Depresivnost mladih: prevencija, rana detekcija i pružanje podrške je namijenjen stručnjacima koji u svom radu provode preventivne programe i individualno savjetovanje (u sklopu odgojno-obrazovnog sustava ili savjetovališta u zajednici).

Zašto ova tema?

Procjenjuje se kako gotovo svako 4. mlada osoba u dobi od 15 godina pati od određene razine depresivnih smetnji. Smetnje mogu biti  prisutna od razine simptoma, preko sindroma pa do potpunog klinički razvijenog poremećaja. Hoće li ili ne učeniku od pojedinačnih simptoma razviti poremećaj ovisi o prisutnosti zaštitnih i rizičnih čimbenika u njegovoj okolini. Ove su smetnje često nevidljive, pa se smatra kako niti 20% njih ne traži niti je prepoznato pa niti ne dobiva potrebnu psihološku pomoć i podršku. Patnja mladih nije očita okolini, ili su čak simptomi nemotiviranosti, obeshrabrenosti pripisivani lijenosti i kritizirani od strane okoline. Stručnjaci s područja se slažu kako je educiranost profesionalaca od ključne važnosti u prepoznavanju i adekvatnom razumijevanju problema, te osmišljavanju kvalitetnih intervencija i tretmana bilo na općoj razini, bilo individualno s učenikom te i u psihosocijalnom kontekstu (nastavnici, roditelji).

Školsko okružje – važno je u radu s mladima. Važno je biti u stanju ih prepoznati, te pružiti ranu intervenciju i podršku mladima. Optimalna je kombinacija općeg preventivnog djelovanja, screeninga učenika u riziku te pružanje konkretne, individualizirane podrške tim učenicima.

Program edukacije

Svrha edukacije je razvijanje kompetencija za detekciju i rad s učenicima u riziku od razvoja depresivnih smetnji, ili učenika sa početnim i blaže izraženim simptomima. Edukacija će obuhvatiti procjenu učenika sa smetnjama i vježbu učinkovitih tehnika individualnog savjetodavnog i edukativnog rada s učenicima, roditeljima i nastavnicima.

Program edukacije realizirat će se kroz 3 cjelodnevna susreta uz slijedeće teme:

-                        rana detekcija i uočavanja znakova teškoća

-                        educiranje o specifičnosti adolescentne depresivnosti, psihološkim značajkama mladih u riziku

-                        educiranje i uvježbavanje konkretnih alata i tehnika rada iz svjetski evaluiranih i učinkovitih programa (bihevioralne tehnike, kognitivno restrukturiranje i re-atribucijski trening, problem solving vještine i koraci, kartice suočavanja, trening socijalnih vještina,…)

-                        primarna preventivna djelovanja na razini škole: jačanje vještina optimističnog razmišljanja, socijalnih vještina i sposobnosti rješavanja problema (za rad na razini razrednih odjeljenja) (svjetski programi prevencije – ključni sastojci i kako ih integrirati u radionice)

-                        rad s roditeljima i nastavnicima

-                        vještine komunikacije

-                        kada i gdje potražiti dodatnu stručnu pomoć i kako za to motivirati roditelje

Seminar obuhvaća ciljane edukativne sadržaje, no naglasak je na praktičnom radu i uvježbavanju stečenih znanja i tehnika. Rad je interaktivan – kroz igranje uloga, diskusiju, vježbe i superviziranu aktivnost, prikaz i analizu slučajeva. Polaznici nakon svakog susreta dobivaju edukativne sažetke, te materijale korisne za individualni i grupni rad s mladima, te roditeljima i nastavnicima.

Susreti će se susreti realizirati od studenog – prosinca 2015.g., u prostorima Savjetovališta Taura, kod Kvatrića (Heinzelova 4).  Planira se održavanje 1 susreta mjesečno (ponedjeljkom) od 9-16.30h.  Termini:L

1. seminar: 02.studenog 2015.g.

2. seminar:  30.studenog 2015.g.

3.seminar: 21.prosinca 2015.g

Rad se odvija u manjim grupama i broj polaznika je ograničen.  Stoga je važno da nam čim prije  prijavite svoje sudjelovanje poslavši popunjenu PRIJAVNICU na jorehovec@gmail.com  

 Kotizacija iznosi 450kn /seminaru (ukupno 1.350,00kn) i moguće je platiti u 2 rate. (Kotizaciju ćete uplatiti po informaciji voditeljice edukacije da ste primljeni u edukaciju.)

Za edukaciju je odobreno 18 bodova od strane Hrvatske psihološke komore.

 

VODITELJICA EDUKACIJE je Jadranka Orehovec, prof. psihologije (specijalizant kliničke psihologije; educirana u Kognitivno – bihevioralnoj i Realitetnoj terapiji). Voditeljica je do sad osmislila i vodi uspješnu edukaciju Trening savjetodavnog razgovora. Iskusna je u provedbi individualnih psiholoških tretmana i savjetovanja, te vođenju iskustvenih i psihoedukativnih grupa.

 Za sve informacije možete poslati upit voditeljici na navedeni ili mail jorehovec@gmail.com, te putem 098 180 97 23.

Srdačan pozdrav,